Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Informacja RODO o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Łukaszem Kiełczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Art Solutions” w Łomiankach przy ul. Przełajowej 8, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 118 199 87 28, REGON: 142981150

Będziemy przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy … objętej udzielonym zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przechowywanie i przekazywanie danych

Będziemy przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.

Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie podmiotom współpracującym, pracownikom oraz księgowym i prawnikom i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Prawa

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

  1. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. d) przenoszenia danych
  5. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacje

Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą obsługę i realizację zlecenia.

Informuję, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

IMG_6666

Zastanawiasz się Nad szczegółami Twojego eventu?

Masz wątpliwości lub potrzebujesz dodatkowych informacji na temat naszych usług? Jesteśmy tutaj, aby na nie odpowiedzieć
i zapewnić Ci wszystkie niezbędne informacje. Zależy nam, aby każdy klient był w pełni usatysfakcjonowany z realizacji projektów, niezależnie od ich skali i rodzaju.

zadzwoń do nas+48 (22) 296 21 28

Zaufali namRazem do celu

Warszawa
PARP
grupa_polsat_plus
plus
tvn
GDDKiA
dzien_dobry_tvn
radio_zet
medicover
szlachetna_paczka
danone
mza
aflofarm
nifc